EXTRA LETNÍ SLEVA | 200kč IHNED | Vlož kód: DNES200 | POŠTOVNÉ 39,- kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Společnosti

 

Eliteshoes.cz – Petr Adámek, Bořkova 190, 75654 Zubří, Česká republika,.

Ičo 65511247, dič cz7712115851,

zapsáno od 08.04.1998 v živnostenském rejstříku.

 

Korespondenční adresa a adresa pro VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Eliteshoes.cz, P.O.BOX 14, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

(zašlete výhradně Českou Poštou)

 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěném na internetovém portálu www.eliteshoes.cz

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eliteshoes.cz.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Nabídka e-shopu je platná pro Českou republiku.

 

1.2.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele. (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ

 

2.1. Kupní smlouva,  je smlouva,  kde smluvními stranami jsou na jedné straně kupující resp. spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

2.2. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

2.3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.  Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Registrací dává uživatel najevo, že má zájem o zasílání newsletteru.

 

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, pokud  kupující svůj uživatelský účet déle než 180 dnů nevyužívá. Také v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.eliteshoes.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

 

4.2.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

4.3.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

4.4.Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.eliteshoes.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

4.5. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.eliteshoes.cz pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

 

4.6. V případě na www.eliteshoes.cz  objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. pokud jde o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se liší od ceny obvyklé, Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

4.7. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 

4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, telefonicky, úhradou proforma faktury).

 

4.9. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY, DOPRAVA A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

5.1. Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a zaevidována. Objednávky jsou vyřizované průběžně. Doba od objednání zboží po jeho doručení by neměla přesáhnout 7 pracovních dní. Pokud nebudeme schopni objednávku vyřídit v přiměřeném termínu z důvodu pozdního dodání zboží ze skladu, budeme Vás kontaktovat.

 

5.2 Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Tyto dokumenty jsou nezbytné pro uplatnění případné reklamace.

 

5.3. Platba a dodání zboží:

 

-          Dobírka Českou poštou – Balík do ruky – platba pře převzetí hotově nebo platební kartou (dodání do 24h od expedice, sms zpráva o příchodu zásilky na Vaši poštu)

-          Dobírka Českou poštou – Balík Na poštu – platba pře převzetí hotově nebo platební kartou (dodání do 24h od expedice, sms zpráva o příchodu zásilky na Vaši poštu)

-          Dobírka Českou poštou – Balíkovna – platba pře převzetí hotově nebo platební kartou (dodání do 24h od expedice, sms zpráva o příchodu zásilky na Vaši poštu)

-          Platba předem převodem na bankovní účet vedený u Komerční banka a.s., číslo účtu: 107-8606490207/0100. Poté dodání Českou poštou jako Balík do ruky, Balík na poštu nebo do Balíkovny.

 

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

5.3.1 Cena poštovného - Dobírka Českou poštou

 

- při celkové hodnotě objednávky nižší než 2.000 Kč (s DPH) činí poštovné 149Kč.

- při celkové hodnotě objednávky nad 2.000 Kč s DPH je poštovné zdarma.

 

5.3.2 Cena poštovného - Českou poštou po předchozím bankovním převodu

 

-  při celkové hodnotě objednávky nižší než 2.000 Kč ( s DPH) činí poštovné 99Kč

-  při celkové hodnotě objednávky nad 2.000 Kč s DPH je poštovné zdarma

 

5.3.3 Cena poštovného - Českou poštou do BALIKOVNY

- po předchozím bankovním převodu činí poštovné 69 czk (s DPH).

- při platbě na dobírku činí poštovné 119 czk (s DPH)

- při celkové hodnotě objednávky nad 2.000 Kč s DPH je poštovné zdarma

 

5.3.4 Osobní odběr

 

- při osobním odběru na prodejně nebo v sídle firmy není účtován jakýkoli poplatek

  

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

 

6.1. Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.Toto právo zaniká předáním objednaného zboží dodavatelem přepravci.

 

6.2. Kupující ma právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce. Pokud se rozhodnete pro odstoupení smlouvy v této lhůtě, žádáme Vás o vyplnění Formuláře pro vrácení zboží. 

 

6.3. Kupující je povinen uhradit přepravní náklady při odeslání zboží na výměnu, nebo odstoupení na naši adresu. Při vybavení nové objednávky (výměna velikosti / modelu) poštovné hradí Prodávající.  Zboží nechte doručit na adresu velkoobchodu PETR ADÁMEK, Eliteshoes.cz , P.O.BOX 14, 75661 Rožnov pod Radhoštěm.

 

6.4. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Pokud obuv jeví známky nošení, neposílejte ji, peníze Vám nebudou vráceny.

 

6.5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet v co nejkratším termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

 

6.6 Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 30 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

 1. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 

7.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

- zboží se chyběně zobrazovalo jako dostupné v době uskutečnění objednávky, přesto, že již bylo vyprodáno

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

 

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny Eliteshoes.cz, p.o.box 14, 75661 Rožnov p/R.

8.4. Záruční podmínky

Na zakoupenou obuv poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Se zakoupenou obuví obdržíte také záruční list, který Vás informuje o podmínkách záruky. Tento záruční list uchovejte a v případě reklamace ho pošlete společně s dokladem o zakoupení obuvi.

Součástí záručního listu je návod na ošetření obuvi. Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi z hlediska nedodržování zásad a účelového použití, nebo v důsledku zanedbané péče resp. údržby, nebude reklamace uznána!

8.5. Druhy vad reklamací a jejich řešení:

 

Reklamační řád rozlišuje vady:


- Vady odstranitelné – po posouzení vady a uznání reklamace Vám bude zboží bezplatně opraveno a vráceno


- Vady neodstranitelné – po posouzení závady a uznání reklamace Vám bude navržena výměna obuvi za novou, nebo vrácení kupní ceny obuvi


Posouzení oprávněnosti reklamace a její vyřízení prodávající musí splnit do 30 dní od převzetí obuvi prodávajícím. Převzetím obuvi se rozumí datum přijetí balíku s reklamací od přepravce. Splněním povinnosti vyřídit reklamaci se rozumí předání vyřízení reklamace přepravci.

 

8.6. Postup při řešení reklamace

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu Správním řádem platným v České republice. Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.Oznámení o zjištěných závadách musí kupující podat písemnou formou, kde popíše, o jaké vady se jedná, a jak se projevují. Stačí kompletně vyplnit REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. K reklamaci a výměne je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží.Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

 

8.7. Záruku lze uplatnit pouze v případě, že kupující jednal po celou dobu užívání v souladu s dodaným návodem k užití.

  

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je fyzická osoba Petr Adámek,IČ 65511247, se sídlem Bořkova 190, 75654 Zubří (dále jen:„Správce").
 2. Kontaktní údaje Správce jsou:
  Adresa:Eliteshoes.cz, Petr Adámek, P.o.box 14, 75661 Rožnov pod RadhoštěmEmail: elite@eliteshoes.cz Telefon: +420 608 88 36 97
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, včetně elektronického souboru "cookie".
 3. Pokud jste se přihlásil k odběru našeho newsletteru, Správce pak zpracovává Vaši emailovou adresu a časový záznam, kdy k souhlasu se zasíláním komerčních nabídek vztahujících se ke zboží nabízenému v eshopu www.eliteshoes.cz došlo.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce spočívající v komunikacim s potenciálním zákazníkem/návštěvníkem stránky po vyplnění kontaktního formuláře,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • statistické a analytické zpracování návštěvnosti.
 • Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

Doba uchovávání osobních údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 2. Vedle již uvedených osobních údajů se výše uvedený souhlas kupujícího vztahuje rovněž na data vzniklá při procházení stránek webového rozhraní generovaná pomocí analytického nástroje Google Analytics s rozšířením kódu o ukládání remarketingových dat. Tato remarketingová data ukládáme po dobu 365 dní.

 Vaše práva

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení fyzických dokumentů, technické zabezpečení datových úložišť, šifrování, antivirové programy, zálohy a další.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osob.

  

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, a to v celém rozsahu. Pro určení obsahu kupní smlouvy se použijí obchodní podmínky platné a účinné v den, kdy kupující učiní návrh na uzavření kupní smlouvy.

 

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

 

V případě, že se spotřebitel jakožto kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy info@snowboard-zezula.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Česká obchodní inspekce je orgánem státního dozoru a v mezích svých kompetencí vyřizuje rovněž stížnosti spotřebitelů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2021